Jasne jak słońce

lody

To kampania edukacyjno-informacyjna prowadzona wraz
z NIZP-PZH i Ministerstwem Zdrowia. O skutkach nadmiernego narażenia na promieniowanie UV i negatywnych aspektach korzystania z solariów będzie mówić aż dziewięciu zaangażowanych ambasadorów.

Wśród nich są wpływowi youtuberzy, twórcy związani
z innowacyjną aplikacją TikTok i blogerzy.

Nadmierne eksponowanie skóry na promienie UV może doprowadzić nawet do wystąpienia tak poważnych chorób, jak nowotwór skóry. Wciąż istnieje konieczności informowania o tym ogółu społeczeństwa.

 

Nie każdy zdaje sobie również sprawę z tego, jakie są negatywne skutki korzystania z solariów.

Stąd potrzeba kampanii edukacyjno- informacyjnej, która jest organizowana pod hasłem „Jasne jak słońce". Już samo hasło zwraca uwagę na to, by nie zapominać o
z pozoru oczywistych kwestiach, jak ochrona przed nadmiernym eksponowaniem skóry na promieniowanie UV.

Adresatem kampanii jest ogół społeczeństwa, a w szczególności dzieci, młodzież, rodzice i właściciele solariów. Aby dotrzeć z przekazem do jak największej liczby osób, zaangażowano w kampanię aż dziewięciu influencerów. Specjalizują się w różnej tematyce, pochodzą z różnych rejonów Polski i docierają do różnych grup docelowych.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące kampanii„Jasne jak słońce" będą na bieżąco umieszczane na landing page'u kampanii - głównej stronie projektu, jak również na stworzonych na jej potrzeby kanałach społecznościowych oraz kanałach ambasadorów.

Umożliwia to dotarcie do ogółu społeczeństwa i pomoże uniknąć przykrych konsekwencji związanych
z niewłaściwym opalaniem i korzystaniem z solariów. 

NASI EKSPERCI


dr hab. n. med. Rafał Stec – absolwent Akademii Medycznej w Lublinie oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Innowacją w Sektorze Zdrowia” Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2000 roku związany z onkologią, początkowo w Centrum Onkologii-Instytycie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, a następnie w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Od września 2018 roku kierownik Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Redaktor naczelny czasopisma „Personalized Oncology”. Współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz książek i podręczników o tematyce onkologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Laureat nagród Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Obszarem szczególnego zainteresowania pozostaje onkologia molekularna oraz leczenie onkologiczne spersonalizowane (indywidualne) i interdyscyplinarne.


Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała -  absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Jest specjalistą w dziedzinach: choroby wewnętrzne, hematologia i onkologia kliniczna. Od 1991 roku związany z Akademią Medyczną w Warszawie, później z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Od 2005 r. kieruje Kliniką Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Od 2008 r. pełni funkcję Kierownika Zakładu Profilaktyki Onkologicznej na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM. Od 2016 roku Prorektor WUM ds. Personalnych i Organizacyjnych. W czasie swojej pracy naukowej odbył liczne staże i kursy naukowe za zagranicą. Autor 173 publikacji naukowych i ponad 80 publikacji w formie streszczeń zjazdowych. Publikuje artykuły naukowe i doniesienia zjazdowe poświęcone onkologii i hematologii, a w ostatnich kilku latach zdrowiu publicznemu ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki onkologicznej i jakości życia chorych na nowotwory. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a w 2015 r. Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Ważne adresy i linki

Ministerstwo Zdrowia - https://www.gov.pl/zdrowie/
Organizator kampanii - http://www.pzh.gov.pl/
Wykonawca - www.wesharemedia.pl
Facebook kampanii - https://www.facebook.com/UVJasnejakslonce
Instagram kampanii - https://www.instagram.com/uvjasnejakslonce/